ออกแบบและเทคโนโลยี ม.1/1-1/4

ออกแบบและเทคโนโลยี ม.1/1-1/4

รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1 ใช้สอนทั้งห้อง 1- 4
ผู้สอน
ครูฐานันดร  เสนาะสังข์  (ครูเจ) 
เบอร์โทรศัพท์ 0639959221บัวแสงใส เตรียมสอบ
ครูฐานันดร เสนาะสังข์

บัวแสงใส เตรียมสอบ

ผู้สอน
ครูฐานันดร  เสนาะสังข์  (ครูเจ) 
เบอร์โทรศัพท์ 0639959221รายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.6
ครูฐานันดร เสนาะสังข์

รายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.6

รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.6 ใช้สอนทั้งห้อง 1- 4
ผู้สอน
ครูฐานันดร เสนาะสังข์  (ครูเจ) 
เบอร์โทรศัพท์ 0639959221